keskiviikko 27. kesäkuuta 2007

Vuosisadan vaihtuessa kadonnut tunneLuen sattuneesta syystä Woolfin Omaa huonetta. Tapaan vastustaa nostalgiaa, usein vimmatusti, koska tiedän olevani sen vaikutukselle hyvin herkkä. Ajattelijaa askarruttaa, miksi Alfred in enää laula


She is coming, my dove, my dear?


Miksi Christina ei enää vastaa


My heart is gladder than all these

Because my love is come to me?Sodan jälkeen jokin aikaisemmin tuttu tunne on lähes kadonnut tai tullut harvinaisemmaksi. Sen katoamisen tiedostaa, muttei tarkkaan tiedä mitä se oli. Siksi moderneilta runoilijoilta ei muista enempää kuin kaksi riviä. Ympäröivä maailma hurisee eri tavalla. Mutta voi, jos kuulisit, kuinka lounaalla puhutaan tänä päivänä. Saako runon poljento enää ketään jättämään askelia väliin? Tämä vaarallinen epämääräinen tunteen puute jonkin katoamisesta, juuri siten se tulee ilmaista, vaikuttaa minuunkin. Oliko se läsnä, kun vielä määrätietoisemmin kieltäydyin riennoista, kuulumisista ja poistumasta huoneestani paitsi pitkille yökävelyille, joilla kiipesin puuhun kirjoittamaan? Tulisiko meidän sitten syyttää sotaa tai tietoisuutta, joka ei salli meidän enää järkyttyä? Ei vaan sitä kadonnutta tunnetta ja niin paljoa lisää sen jälkeen, kun Virginia sen huomasi.


Jos avaan yöllä ikkunat, kuulemani karjahdukset ovat sikoja laiduntamassa metsässä turvekattoisten tönöjen kupeilla, kauan sitten raivatussa metsäisessä rinteessä, jossakin toisaalla. Mikä inspiroi Tennysonia ja Rossettia laulamaan intohimoisesti rakastettujensa saapumisesta? – emmekä kysele, Virginia ja minä, oikeast
aan intohimoa, vaan nimenomaista tunteen hurinaa. Äänialan katoamista, koska ääni itse katosi taustalta. Virginia ei tullut lopputulokseen Headingleyn tiellä, eikä siihen ole tultu vieläkään.(maalaus John Everett Millais: Mariana)


Huoneentaulu I


Minua on siunattu lukuisilla ystävillä, joiden spontaaneista ajatuksista olisi huoneentauluiksi. Tietenkin kirjoitan ylös toisten puheita.


Linnut menee eri reittiä jos niiden lapsia kosketellaan.

tiistai 26. kesäkuuta 2007

Piruparka

Män, päässä kiertävät lapsuuden radioiden avaruusäänet. Opiskelu ei ole sitten lukion ollut koskaan tällaista tervan juontia. Ja siitä on aikaa. Johtunee tyhjänpäiväisistä aihepiireistä ja todellisten haasteiden puutteista. Pelkään, että hampaani tylstyvät, kynnet lakkaavat kasvamasta ja sarvet putoavat.Jos ei purukalusto tekemistä saakaan, tedium helpottanee keskiviikkona, kun pääsen lukemaan naistutkimusta. =:)...
Meren silmiin vihreisiin vain loitolta katsonut oon.
Mikä autuus ois lohen kilpaveikkona olla!
Kuka rannan liejussa uupuu, hän pian uupukoon!
- Vaan verkot on vitkaan-tappavat kohtalolla.
(Uuno Kailas: Verkon silmässä)

torstai 21. kesäkuuta 2007

Abortinvastustajien prostituutiomyönteisyydestä


Kuvitellaan ihminen, joka uskoo, että voi syntyä tilanteita, joissa seksuaalinen jakaminen voi vääjäämättä liittyä lapsen eettisesti peruuttamattomaan ja sitovaan saamiseen. Jos puhtaasti seksuaalisista ja lisääntymisestä etäännetyistä intentioista riippumatta sattuu lipsahdus, siitä sivutuotteena syntyneestä lapsesta täytyy biologisen vanhemman huolehtia. Mikäli sama henkilö yhtä aikaa uskoo, että lapsia saavan ihmisen tulee olla taloudellisesti kyvykäs ja vastuullinen huolehtimaan lapsesta, vaikuttaisi hän vääjäämättä kannattavan prostituution, maksullisen seksin, pyhittävää etiikkaa: spontaaniin jakamiseen perustuva seksi ilman maksumieheksi päätymisen riskiä ei ole mahdollista.


tiistai 19. kesäkuuta 2007

Ketunhäntä kainalossa


Joitakin taistelutantereita tulisi järkimiehen hyvällä syyllä välttää. Pitäisi muistaa Erasmus Rotterdamilaisensa paremmin. Ei tulisi ärsyttää miimikoita, vaan antaa heille lepyttävät hilkut taskun pohjalta. Kaikkea ei voi korjata, eivätkä kaikki ole kiinnostuneita ymmärtämään. Monta pahaa voi korvata sirkustempuilla. Tarvitsen huoneentaulun, joka muistuttaa minua näistä kultaisista viisauksista.


(ai niin, ja maalaus on tietenkin kokemuksen tiivistävä Brueghel vanhemman The Beggars)


maanantai 18. kesäkuuta 2007

Besoaari Malinowskista ja kenttätyön etnografiasta


Pahoittelen, että Mukkulan kirjailijakokous meni ja menee minulta sivu suun ensimmäistä kertaa sitten 90-luvun lopun. Olen kohtalaisen vakuuttunut siitä, että tällä on yhteys sekä tapahtuman majoitushuoliin, että Éric-Emmanuel Schmitt’in ja Alessandro Baricco’n estymiseen.


Kävin
Parnasson päätoimittaja Jarmo Papinniemen lokissa tarkistamassa mahdollista analyysiä Lahden keskusteluista, mutta törmäsinkin ajatuksiin Joseph Conradin Pimeyden sydämestä. Tämä yhdistyi heti mielessäni toiseen 1900-luvun alun kuohuvasta ja itsetietoisesta Puolasta pois muuttaneeseen hahmoon, jonka läheisen suhteen Conradiin tunnen kohtalaisemmin kuin itse Conradin. Kyseessä on brittiantropologian ja maailmanlaajuisemmin pitkäkestoisen kenttätyön perustajana pidetty (paitsi että Suomesta kuuluu jupinaa Edward Westermarckin veranda’n puolesta (jupistakoon pikemminkin vaikkapa venäläisestä Miklukho-Maklai’sta, joka kirjasi ylös papualaista materiaalikulttuuria ja tapoja yksinäisillä matkoillaan)) Bronislaw Malinowski, joka ihaili Conradia ja luki tämän kirjoja kentällä räytyessään. Seuraa lukemista yrittävälle kärsimystä aiheuttavaa viilaamatonta uudelleenpohdinnan osan sisällysluettelointia.


Malinowski kuvasi fiktion toistuvasti henkireiäksi, jonka avulla paeta ympäröivien olojen kärsimystä ja yksinäisyyttä. Hän samaistui vahvasti Conradin sankareihin tai antisankareihin ja kontemploi niiden läpi rooliaan antropologina ja toisaalta ihmissuhteitaan. Kirjat eivät toimineet vain fiktiivisenä pakopaikkana, vaan kuten Malinowski päiväkirjoissaan toteaa, ne pitivät kokemuksen euroopasta, ja Elsien Massonin Australiasta – joka tuntui yhtä etäiseltä kuin eurooppa – elossa. Kenttätyö tarinana, saapuminen kentälle, kuristumisen tunne (”incarceration”), sairaudet, yksinäisyys, pako kirjallisuuteen, työhön, tupakointiin, lääkkeisiin, seksuaalifantasioihin ja lopulta lähtö kentältä ja sen tuoma etääntyneisyyden ja antikliimaksin tunne suhteessa kotikontuihin – kentän glorifiointi ja kaipaaminen jälkikäteen – tulee esiin monien varhaisten antropologien päiväkirjoista, ja kenties selvimmin Malinowskin julkaistuista materiaaleista (julkaisut, kirjeet, päiväkirjat). Olen kiitollinen Marilyn Strathernin oppilaalle Adam Reedille taannoisesta tilaisuudesta saada osallistua kokeilevan ”kenttätyön etnografian” (ethnography of fieldwork, käsite Reedin) projektin alkumetreille kurssin ja seminaarin muodossa.


Tähän saakka antropologian historiaa ovat kirjoittaneet tunnetuimpina George W. Stocking Jr:n kaltaiset amerikkalaiset historiografit, joiden työ on kuitenkin pitkälti historiankirjoitukseen ja anakronistiseen postkolonialistiseen jälkikäteiskritiikkiin lankeavaa (”lankeavaa” siksi, että henkilöiden olettaisi suhtautuvan alaan sen omien kriteerien mukaisella tavalla). Antropologiaa ei siis tavata tutkia antropologisesti. Tähän ’kenttätyön etnografia’ pohtii vastausta. Asiaa voisi päättää lähteä luonnostelemaan vaikkapa Alfred Gellin taiteen antropologian kritiikin kautta: eli taiteen antropologiaa ei ole viime vuosikymmeneen saakka oikeastaan ollut; kimmoketta on tähän saakka haettu taidehistoriallisesta lähestymistavasta. Jos kuitenkin kuviteltaisiin taiteen sosiaaliantropologia, tulisi materiaaliesinettä, etnografiaa tutkia siihen kytkeytyvien sosiaalisten käytäntöjen, suhteiden ja materiaalisuhteiden kautta ilman automaattista kytkentää etukäteismääritelmään. Siis eräänlaisena ’tyhjänä’ tai osittaisesti legitimoivilla aikalaisinstituutiolla merkittynä tilana. Ei ole syytä niellä purematta normatiivista ihannetta siitä, mitä kenttätyö pitää sisällään. Juuri tämä tahdotaan mahdollisimman empiirisesti selvittää.


Kyseessä on antropologialle välttämätön etäännyttävä (metaforan saa korvata, mutta tämä on yleinen mikro-makro-käytänteeseen, kuviteltuun fraktaaliseen tietomaisemaan liittyvä) liike merkityksistä merkityksen tekemisen käytäntöihin. Sama liike auttaa pääsemään hieman 1980-luvulta saakka hallinnutta postmodernia ja postkolonialistista historiografiaa pidemmälle. Ei lähdetä suorastaan mertonilaisesta tieteen käsitteestä, vaan tutkitaan, mitä miten etnografiaa ja antropologiaa tehdään ja on tehty, kenties verrattuna siihen, mitä väitetään tehneen. Vaatimuksen ei pitäisi olla kummoinen: jos tutkitaan Malinowskia, luetaan hänen saatavilla olevat tekstinsä, otetaan hänen väittämänsä itsestään todesta, samoin aineiston ristiriidat ja vallinneet materiaali- ja henkilösuhteet. Tätä koskee tietysti sama rajoitus, jonka Renato Rosaldo toi samaisella 1980-luvulla esille suhteessa Ladurien Montaillou-teokseen: aineisto on rajallinen ja Malinowskin itsensä ymmärtämisen suhteen uutta materiaalia ei synny. Henkilöä pääsee tarkkailemaan välillisemin kuin on totuttu ymmärtämään ja relaatiot täytyisi purkaa auki koko matkalta. Toisin kuin Ladurie toimi, ei tule teeskennellä, että inkvisition pöytäkirjat paljastavat tutkittujen kyläläisten perspektiivin. Ne ovat tulos nimenomaisesta ja huonosti ymmärretystä tietokäytännöstä, jossa joukko ihmisiä tulkittiin ja vähennettiin inkvisition harjoittamiin esteettisiin muotoihin.


Malinowskin aineisto paljastaa juuri yllä mainittuja kokemuksia ja kenttätyön ahdinkoa ilman monologeista tuttua ’vaikeuksien kautta voittoon’-retoriikkaa, ikä tuntuu olevan ristiriidassa antropologian normatiivisen kuvan tieteenä kanssa. Ehkä tahtomattaan toimijaverkostotutkimuksen kanssa yhteistä maaperää luoden Reed kyseenalaisti tämän ristiriidan ja kysyi, voisiko olla, että nämä nurjat ja epäsankarilliset kokemukset ovat osa antropologisen tiedon syntyprosessia. Amerikkalainen historiografiahan syytti brittiantropologiaa sankarimyytin viljelemisestä, mikä osoittaa metodologisen keskittyneisyyden ’virallisten’ antropologisten julkaisujen käsittämisen ongelmattomasti institutionaalista funktiotaan vastaavina objekteina, joihin päiväkirja toimii ainoastaan ulkopuolisena raskauttavat ’paljastukset’ mahdollistavana todistusaineistona, ei omana käytänteenään, jonka syntyprosessi tulee itsessään erikseen tutkia. Oikeastaan kyse on pikemminkin todistusaineiston mielivaltaisesta ohittamisesta, etenkin kun Malinowski tietoisesti erotti päiväkirjan ja tieteellisen ennalta rajattuun metodiin sitoutetun työn toisistaan. Tämän tutkijan itsetietoisuuden Stocking ohittaa napsiessaan Malinowskin tekstin joukosta lyhyitä lainauksia ja rakentaessaan niistä yhteen jos toiseen teokseensa uutta myöhäisemmälle keskustelulle ja koulukuntavihalle rakentuvaa kuvaa jo kuolleesta henkilöstä, jonka peruspassiot ja taustat analyysi jokseenkin täysin ohittaa (tai käsittelee vain yhtä determinoivaa passiota kerrallaan; tekee antropologista hyvin epäantropologisella tavalla vain työnsä toteuttajan).
Pikemminkin kuin Stockingia, sopii tarkastella Michael W. Youngin Malinowski-biografiaa, joka on uskollisempi dekadentille elostelijalle ja tieteelliselle positivistiselle idealistille. LSE:n kirjastosta löytyy Malinowskin valokuvia. Nyt tekisi mieleni lähteä tutkailemaan näitä passioita suhteessa henkilöhistoriaa, mutta tekstibesoaari ei anna periksi.


Teksti venyy kohtuuttomasti, vaikken muuta kuin luonnostelen. Formaatin jännite alkaa tuntua. Teksti jää tyydyttämättömäksi. Seuraavalla kertaa tyydyn kapeampaan aiheeseen, eli sellaiseen, jossa kuvittelen fraktaalin pohjan tulevan vastaan.


(valokuvassa Malinowski tekee työnsä puitteissa jotakin, joka ei miellyttänyt paikallisia miehiä)lauantai 16. kesäkuuta 2007

Isla de Maipo 1973


Paljonko on Chilen viineissä kadonneiden verta, ihoa, lihaa, sisäelimien kudosta, ruumiinnestettä. Joskus edullista, mutta tasapainoista Viña Maipo'a siemaillessani ajattelin Pinochetin valtakautta ja turvallisuuspalvelu DINA:a, elokuusta 1977 lähtien CNI:a. 7. lokakuuta 1973 Chilen esimerkillisen tehokkaat karabinieerit pidättivät viisitoista sittemmin ’kadonnutta’ ihmistä Isla de Maipo’lla. Maaksi olet jälleen tuleva. Ajatus joukkohaudasta kasvavasta viiniköynnöksestä on romanttinen, paitsi lasi kädessä.


perjantai 15. kesäkuuta 2007

Kukkien kieli ja eläimet esikuvina


Sekalaisten esineiden laatikosta juuri esiin kaivamani Pukkan orgaaninen ”Love”-tee sisältää ruusun ja kehäkukan terälehtiä, limen-, seljan- ja kamomillankukkia, lakritsijuurta ja laventelia. Alkemiaa. Tutkailen kukkien kieltä, katson mitä rakkaus sekoituksen mukaan pitää sisällään. Tietenkin rakkautta merkitsevää ruusua käytetään yrttiteesekoituksen kääreen esteettisenä pohjana, vaikka itse asiassa sitä on kaikkiaan vain viisi prosenttia. Viisi kertaa enemmän on kamomillaa, joka merkitsee vastoinkäymisistä saatavaa energiaa. Tee sisältää yhtä paljon epäluottamusta merkitsevää laventelia kuin ruusua. Loppu jakaantuu aviollisen limen, palavahenkisen seljan sekä surullisen, mutta myös surua, julmuutta, kateutta ja pyhää kiintymystä lievittävän kehäkukan välille. Lakritsi on kai muuten vain hyvää. Minusta tässä maistuu liikaa kamomilla.


When you are old you will sadly see how many joys you have thrown away for merest whims, tempers or stubbornness that might have been cured had you been teachable, and the danger of indulging them had been set before you in some impressive manner. If, like “Mrs. Peepy,” you will sacrifice comfort to “gentility” –if, like “Mrs. Mus,” you are spiteful and envious, or weak and silly like “Miss Sylva” –if, like “Belle” and “Beauty,” you are affected and vain, or passionate like “Dick,” or teasing like “Cocky” –you will you will see in these stories, as in little convex mirrors, what loss or suffering you may bring on yourself and on others.


Rapistelen Lontoon pakettia. Ranskan kertaamisen, tieteellisten artikkeleiden lukemisen, tuottavan kirjoittamisen ja byrokraattisen raapustamisen sijaan minut imaisee mukaansa Alice Banksin kirjoittama ja Gordon Brownen sangen englantilaiseen tapaan kuvittama vanha, nuhruinen opettavaisten eläintarinoiden koululukemisto, Chirp and Chatter: lessons from field and tree. Se on selvästi ollut suosittu (or else...). Tarinat opettavat kunnioittamaan hyveitä, kuten liioittelemattomuutta ja liikoja kyselemättömyyttä, etenkin kun kyseessä ovat selittämättömät ja julmatkin mehiläispesän kuninkaallisten aseman takaamiseksi olemassaolevat lait. ”Oh, Bee!
I don’t think it’s fair! cried Bee-bee, to starve one poor thing to death and make this fuss over another.” “Nothing earthly is perfect, my dear Bee-bee. Even bees have their faults, said Bee gravely.” Taidan vetäytyä lukemaan. Aivan kuin teessä maistuisi hienoisin hiven nuorekasta anista.


torstai 14. kesäkuuta 2007

Itsepetoksesta, jos sitä on


Joidenkin asioiden ajat jäävät turhauttavaan pimentoon. Jos ehdoin tahdoin saat pysäytettyä yhden tason mielessäsi, kaikki ympärillä jatkaa pyörimistään, kiristää vieteriä akselisi ympärillä. Maailma on varmaan täynnä nykyisiä entisiä pettäjiä ja pettyneitä, nykyisiä ihannetyttö-, -poika-, -mies- ja -naisystäviä, ystäviä ja puolisoita. Entisiä ihannekumppaneita, nykyisiä pettäjiä ja pettyneitä.

keskiviikko 13. kesäkuuta 2007

Peruskoulun päättötodistus


Helsingin Sanomat testaa peruskoulun päättötietoja. Olen minä näemmä jotakin vuosien varrella oppinut. Käytökseni ja huolellisuuteni antaisi kyllä aihetta kymppiin (no, ehkä ainakin tuo käytös on tähän mennessä hieman kärsinyt) ja kotitalous aivan takuulla ysiin. Uskonto olkoon, koska kyse on kuitenkin lähinnä kristillisyydestä. Sen sijaan ainakin musiikkia sopii pudottaa ja ehkä myös matikkaa. Jeeh.


PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS

Äidinkieli.................... 10

Englanti...................... 10

Ruotsi........................ 10

Matematiikka.................. 10

Fysiikka ja kemia............. 10

Biologia ja maantieto......... 10

Historia ja yhteiskuntaoppi... 10

Uskonto........................ 9

Liikunta ja terveystieto...... 10

Musiikki...................... 10

Kotitalous..................... 8

Käsityö: tekninen työ......... 10

Kuvataide..................... 10

Käytös ja huolellisuus......... 9

Keskiarvo.................... 9,7

Yläkerran oranki (anteeksi orangit)

Yläkerrassa on taas jollakin uroolla testosteronipiikki. Ärjyy kuin keskenkasvuinen, vaikkei niillä kai ole testosteronipiikkejä eikä kylliksi lihaksia saada aikaan tuollaista jytinää. Kuului lasin tai posliinin särkymistä. Nyt katon läpi kuuluu lakaisun ääniä, lasinsirujen raapina lattialla. Sama ulina eilen. Ketään toista ei koskaan kuulu. Täytyisi kuulua, jotta voisi reagoida. Sapettaa. Mitään väkivaltaa en ala ympäristössäni katselemaan, vaikka asunto onkin vain ystävältä lainassa. Talo vaikutti siivolta.

tiistai 12. kesäkuuta 2007

The Sheep of My Eyes - metodisesta sinisilmäisyydestä


Kuvassa on Piero della Francescan Sigismondo Pandolfo Malatesta, 'Riminin Susi' ja 'Mastiffi', italialainen sotapäällikkö, taiteiden suojelija, runoilija, naistenmies ja raakalainen. Lukiessani lapsena Italian renessanssista, pidin Malatestaa aina kiinnostavimpana aatelisperheenä. Jos Malatestoja ei ollut saatavilla, sympatiseerasin Visconteja, jotka harmikseni kuihtuivat pois ja menettivät maansa Sforza-nousukkaille, jotka kaiken päälle yhdistivät sittemmin voimansa kuulujen Valencian Borjien kanssa.

Tiskatessa sama vesi sekoittuu kahden toisiaan sietämättömän ihmisen teemukeissa. Se viehättää sopimattomalla tavalla.


Turbulentin temperamentikas ja skarppi ystäväni vieraili ja poistui. Kävelimme hänen jalkansa kipeiksi, varoimme myrskyn silmää, keskustelimme fraktaaleista, string theory’stä, Christina Rossettista ja tietenkin ihmissuhteista. Viimeisestä ajattelemme hyvin eri tavoin. Esimerkkinä voisi olla viimeinen keskustelumme, joka sivusi toisesta ihmisestä saatavaa lohtua ja sen yhteyttä siihen, kuinka läheisestä ihmisestä on kyse. Tasapainottelin kiikkerää ruisleivällä, sinapilla, juustolla, lakkahillolla ja salmiakilla pakattua matkalaukkua jalkakäytävän pikiraidoilla ja halkeamilla.


Ystäväni mielestä rakas ja läheinen henkilö antaa emotionaalista tukea vaikeuksissa ja vastoinkäymisissä, kokee myötätuntoa miltei varmuuden vuoksi pienestäkin syystä. Molemmat 1800-luvun lopulla Suomessa yleistyneitä virvokkeita särpivät ystäväni lukeutuvat tähän joukkoon. Itselleni kyseinen myötätunto on ennen kaikkea käyttämätön mahdollisuus, jota ei tule itseeni kohdistettuna laskea pintaan missään kuviteltavassa tilanteessa, sillä voiko ongelmanratkaisun epäonnistumisen etukäteen kuvitella? - paitsi jos on välineurheilija ja nostaa työkalun funktion ja yleisen energiatalouden kekseliäisyyden yläpuolelle.


Turhanaikaikainen myötätunto vie huomion pois kaiken huomion ja energian ansaitsevasta johdonmukaisesta ongelmanratkaisusta, ainoasta puhtauden tunnun takeesta. Kun nyt mainitsen ”puhtauden”, saattaa tämä liittyä siihen, mitä kunniasta on jo keskusteltu. Kyse on siis myös henkilökohtaisesta ajattelun estetiikasta: sekä kurinalaisuudesta että itse asian artistisen työstämisen kauneudesta. Myötätunnon tarjoama tilaisuus lepohetkeen pitkittäisi pöydän puhdistamista. Väljä kuvajainen on pikemminkin gnostilais- kuin stoalaiskuvastoa. Epäilen jaetun surun jopa olevan enemmän kuin yksi suru. Läheisten merkitykselliseksi kokemani tuki voi siten käytännössä olla vain apua nimenomaisessa semanttis-materiaalisessa ongelmanratkaisussa, ainakin niin kauan kuin koen itse olevani prosessiin informaation saatavuuden puitteissa kykenevä ja ongelma säilyy ratkaisemattomana. Vain epäonnistuminen ja seuraavat epäonnistumiset aikaisempien epäonnistumisten kumoamisessa voivat johtaa elinvoiman ehtyessä tuen tarpeeseen: tarkoitettu kyhäelmä ei toteudu alulle panevan ihanteensa mukaisesti ja elämän Macgyver bricoleur’ilta loppuvat liikkuvat osat.


Varon laajentamasta tätä ajattelutapaa itseni ulkopuolelle: ystävilläni on se samainen emotionaalinen tukeni, johon en välittäisi sotkea omaa ajattelun autonomian estetiikkaani. Älä tee toiselle niinkuin haluaisit itsellesi tehtävän, vaan tee toiselle, kuten tämä haluaisi itselleen tehtävän; pieni, mutta olennainen muutos vanhaan ohjeeseen. Rossettin hautakivi ilmaisee sentimentin, joka ei ole omalleni sukua, mutta jonka myös allekirjoitan, ja joka resonoi tutulla tavalla:


(…)
Remember me when no more day by day

You tell me of our future that you planned:

Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while

And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.


(Christina Rossetti, Remember)


Jos tahtoisin hallita tarinan jokaista henkilöä, olisin kirjailija. Kuvittelematon maailma on kuitenkin liian kiinnostava. Kunpa voisin sen sijaan olla kirjailija.torstai 7. kesäkuuta 2007

Mon petit choux

Tulta syöksevä lintu ei ole juuri ehtinyt auringonpaisteelta, vehmaalta luonnolta, vireältä kaupunkielämältä ja aikatauluiltaan muutamia kommentteja lukuunottamatta kirjoittelemaan, eikä ehkä tällä viikolla edes ehdi, sillä luokseni saapuu kyläilemään tuttavani Sex and the Cityn henkisiltä kotikonnuilta. Tutetitille piti ainakin Eufemian lukupäiväkirjassa vastaamani, mutta täytyy hillitä itseni. Samaten täytyi siirtää suosiolla toiseen kertaan Siren'in varoen mainostama lokkitapaaminen, vaikka White Lady, vanha koneöljy tai Belhavenin paras olisikin ollut tarpeen. Jopa ranskantunti on jäänyt pariin otteeseen vain puoleen sessioon, mutta se johtuu opetuksen innovatiivisen turhauttavasta ja epäkäytännöllisestä rakenteesta.

My me. Joku soittaa ulkona Michael Jacksonin Thriller'iä ja Beat It'ia. Kuuluuko tuokin uus80-luvun lieveilmiöihin? Tarkistan painajaisen varalta päivämäärän koneelta.

lauantai 2. kesäkuuta 2007

Itsemurhablogit


Olen vuosien saatossa törmännyt muutamaan itsemurhablogiin; sellaiseen, joissa ihmiset saavat reagoida kahdella tavalla: 1) epäillä blogia trolliksi tai 2) sanoa: "älä tee sitä." Tämä on kai laissa taattu. Itsemurhaa aikovaa henkilöä ei saa tukea (mikä useimmista, myös minusta, onkin taustoja perinpohjaisesti tuntematta sopimatonta) ja ainakin Britannian viimeaikaisten uutisten valossa estämättä jättäminen voidaan tulkita kannustamiseksi. En tiedä onko näin Suomessa.

Olennaisin tästä heräävä kysymykseni on: miksi itsemurhablogin potentiaalinen hyöty ajatusten uudelleenjärjestäjänä ja ehkä teon estäjänä evätään rajoittamalla vapaata keskustelua? Täten itsemurhablogin kirjoittajan tarvitsisi olla hyvin naïvi (toki heitäkin on), mikäli hän olettaisi ihmisten voivan ilmaista juuri muuta kuin valmiiksi ennalta sävellettyjä kommentteja koskien hänen tilannettaan. Paitsi oman turvallisuutensa kaupalla. Varteenotettavan ja kriittisesti uskottavan keskustelun merkitys häviää, jos sille tilaisuus on ollutkin. Itsemurhaa harkitsevaa ja hänen motiiviensa nimenomaisuutta ei saa ottaa vakavasti. Itse olen eri mieltä.

Jätän useammastakin hyvästä syystä linkittämästä blogeihin. Taustalla eri tavoin huoleni sekä ihmisestä, että lainsäädännöstä.

Suo, kuokka ja siivekäs


Hukkasin omenapuiden kukinnan puutarhoissa!!! Puistoissa ja siirtolapuutarhassa ehdin niitä kyllä näkemään, mutta nyt onni on mennyt ja kolhinut minua! Todellisuudessa maailma on aikaisempina vuosina hemmotellut minut useammilla vuotuisilla kukinnoilla. Ollakseni dramaattinen toimintasarjojen hengessä: it's the payback time.


Pieni tauko ja illallinen. Unettaa keskellä päivää ja kädet tuntuvat karheilta kirjoittaa. Viimeinen tervetullut viikonloppu raskasta työtä; ehätin tieten vanhempieni avuksi korvaamaan Bobcatin. Kaupungissa saa niin harvoin kurittaa ruumistaan muuten kuin steriilein tavoin, joskin tämäkin on pikemminkin suorastaan vieraantunutta työturismia. Tai niin voisin sanoa ilkeästi itselleni. Todellisuudessa se ei pidä paikkaansa. In labore nobilitas ei sisällä ajatusta palkkatyöstä, vaan ankaran työskentelyn kehittävyydestä. Urakkatyö on ainoa minulle koskaan aidosti soveltunut työn muoto. Lihasten työskentelystä syntyvä kipu on nautinnollista. En pidä lakisääteisistä tauoista enkä sellaisista työpaikoista, joissa täytyy kulttuurin puitteissa säädellä työnopeuttaan muiden säälimiseksi. 'Jäljelle jäävää' aikaa ei ole koskaan liikaa. Kummastelen hieman ihmisiä, jotka eivät viihdy omassa seurassaan loputtomasti. Ja omassa seurassaan toisten seurassa.

Hieman jo kipristelee. Täytyy koota varastoituja kirjoja, vuodevaatteita ja olennaista välineistöä mukaan otettavaksi nyt kun kaikelle on hieman enemmän tilaa.

Huomenna lihaksia särkee, maanantaina kävelen kuin..., jos kävelen.