maanantai 28. huhtikuuta 2008

Työstä ja vapauden kuolemasta”Uudella ajalla työtä on alettu ylistää teoreettisesti ja koko yhteiskunta on tosiasiallisesti muuntunut työyhteiskunnaksi. Siksi toive työstä vapautumisesta toteutuu kuten saduissa, hetkellä, jolloin se voi vain tehdä itsensä tyhjäksi. Työtätekevien yhteiskunta on pääsemässä irti työn kahleista, mutta se ei tiedä enää mitään niistä korkeammista ja merkityksellisimmistä aktiviteeteista, joiden tähden vapaus kannattaisi voittaa.”


Puhun vapun kunniaksi työstä. Lueskelen Hannah Arendtin Vita Activaa ja ihmettelen, kuinka hyvin se jo 1950-luvun lopussa kuvaa työn muutosta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Jo tuolloin automaatio oli tekemässä totta tilanteesta, jossa ihmisen ei tarvitsisi työskennellä henkensä pitimiksi. Kuitenkin Arendt toteaa, että ihminen on unohtanut mihin tästä koituvaa vapautta voi käyttää. Ja ettei sitä tarvitse ostaa. Ensimmäistä kertaa ihminen voisi teknisesti ottaen saada käsiinsä huomattavan määrän vapaaaikaa ilman, että se johtaa toisten orjuuteen. Näin ei kuitenkaan ole. Yhteiskunnassamme ihminen osaa vain työskennellä ja ihmisenä olemisen arvo määräytyy työn kautta. Kuten Arendt huomauttaa, ennen uutta aikaa kristinusko piti huolen siitä, että elämän aikana ei tarvinnut muuta kuin selviytyä. Mitään ei ikuista ei tarvinnut jättää jälkeen ja hyveillekin oli lopullinen paikka elämän tuolla puolen. Jumalan kuollessa viimeistään uuden ajan lopussa jäljelle jäi vain tämä selviytyminen. Vapaan, luovan elämän hyveet, joita Aristoteleelle olivat ruumiinnautintoihin keskittyminen, poliksen asioille omistautuminen ja filosofin elämä olivat unohtuneet viimeistään Augustinuksen myötä. Filosofin ja aktiivin yritteliäisyydestä tuli vähitellen turhamaisuutta.


En osaa olla yhdistämättä tätä lukemattomiin ihmisten kanssa niin kasvotusten kuin netissäkin käytyihin sananvaihtoihin, jotka koskevat verorahojen kayttöä ja hyödyllisintä/arvokkainta tapaa selviytyä elämästä. Työn itseisarvoon uskotaan tukahduttavalla voimalla niin omasta kuin muidenkin puolesta. Palkkatyö itsensä tähden siunaa perheen, talon ja sielun tavalla, joka ei vaadi vapaa-ajalta kuin sohvan ja television tai jonkin muun tavan viettää korvamerkittyä aikaa. Rajasaaren valtaajien aloitteellisuutta väheksytään, koska heidän itseohjautunut tekemisensä ei noudata vaatimusta kaiken arvokkaan tekemisen käännettävyydestä rahaksi ennen sitä pistettä, jossa elämään voi liitteenomaisesti yhdistää työn ohella myös muita arvoja. Kuitenkin aina liitteinä.


Teoksessa Mies vailla tasa-arvoa naisen euron ajatusta arvosteleva Timo Karjalainen puhuu kokemastaan epäkohdasta sukupuoltenvälisessä tasa-arvossa. Karjalaisen mielestä on epäoikeudenmukaista, että nuorempina kuolevat miehet maksavat työssä aktiivisina vuosinaan suurimman osan verotuloista, joilla maksetaan keskimäärin pidempään elävien naisten eläkkeitä ja vanhuuteen liittyviä sosiaalikuluja (aiheesta teoksen toisen toimittajan, Hannu T. Sepposen, kommentein myös täällä; kohta 4. ja kommentit). Rajasaari-keskustelussakin vedotaan toistuvasti veronmaksajien verorahoja koskevaan omistusoikeuteen, joka muistuttaa tapaa, jolla säätyvallan aikaisessa Suomessa porvarit valittiin valtiopäiville puhtaalla rahavallalla. ”Veronmaksajana minä vaadin” -retoriikka on niin yleistä, ettei kukaan taida ehtiä edes ajatella sen seuraamuksia yhteiskuntamallillemme. Tätä porvarien vaalitapaa kuvaa Teppo Vihola samassa kirjassa kuin Karjalainen. Porvarissäädyn sisäisessä äänestyksessä oli annettavana ääniä henkilön veroäyriä vastaava määrä. Kaupunkikohtaisesti äveriäin jakeli poliittista valtaa. Tähän perustuu monen nykyisenkin kansalaisen oikeuskäsitys. Vähäinen kulutus ei vakuuta kuten varalisuuden demonstroiminen. Kallis musiikkitalo on makea, ilmainen musiikki valmiissa tiloissa kauhistus. Se, että talonvaltaajat toimivat miltei minkä tahansa julkisten projektien budjettien alapuolella, vaikka vuokraisivatkin homeisen tilan nominaalisella summalla, ei vakuuta oikeutuksesta valtaan yhteiskunnassa, jossa politiikka ei ole osallistava kansalaishyve, vaan rahaa.


Onko myöskään sitten ihme, että yliopistoille ajetaan perustuslain vastaista säätiömallia, kun valtio itsessään toimii siten, että siinä valtaa käyttelevät poliksen asioista huolehtivien poliitikkojen sijaan varakkaimpien eturyhmien edustajat? Sama periaate pätee valittaessa kansalliselta pohjalta edustajia Europarlamenttiin. Kyse ei ole yhteisistä asioista eikä yhteisistä varoista, vaan toisten ihmisten rajoittamisesta ja ohjailusta omalla omaisuudella. Kansalaishyveitä koskevan puheen kuulijakunta on kapea. Työltä ei ehdi, eikä pidä ehtiä.


Edellä mainitut keskustelut kuvaavat varsin yleistä vastustusta sille perustavalle ajatukselle, että verorahat ovat poliittisesti neutralisoituja, yhteiseen hyvään tarkoitettuja rahoja. Niitä koskevat päätökset eivät edes liberaalidemokratiassa ole enää sidoksissa varojen aikaisempaan omistajaan, vaan rahat on ikäänkuin "pesty" yhteisön varoiksi. Niiden alkuperä on yhteiskunnan vakauttamiseksi anonyymi. Nykyisin sääty-yhteiskuntaa ei ole ja lainsäädäntö uudistettiin hyvin varhain tällä laajapohjaisen demokratian vaatimalla tavalla. Säätyvallan lakkauttamisella myös varmistettiin, että Suomessa saattoi alkuaikoina toteutua jonkinlainen laimea versio Arendtinkin peräänkuuluttamasta Tulenkantajien ja raittiusseurojen poliittisesta yhteiskunnasta, jollaista Hegelin hengessä täällä ajoi myös Snellman. Tietysti kyse oli Aristoteleen (post-mortem), Arendtin ja Macchiavellin tunnustaman roomalaisen kansalaispolitiikan tapaan eliitin hyveestä, ja siitäkin korkeintaan sotaan saakka. Skandinavian ulkopuolella sen mursi jo aikaisemmin Marx. Marx teki työstä ensimmäisen hyveen vaiheessa, jossa politiikasta oli pitkästä aikaa uudelleen tulossa laajojen kansanryhmien asia. Työn ensisijaistuminen palveli niin porvaria kuin sosialistiakin. Asiasta vallitsee harvinainen konsensus. Verorahoja aletaan taas yhä enemmän omistaa, niillä ostetaan poliittista valtaa ja omistamista perustellaan maailmantalouden muutoksilla. Konsensuksen laajuuden uskoisi vähemmälläkin. Jopa aikamme perversseimpänä ja poikkeavimpana pidetytty yhteiskunta oli samaa mieltä: eräs tunnetuimmista työtä koskevista lausahduksista oli asetettu kuuluisan rautaportin ylle.


Asetelma ei liene vieras myöskään uudelle pätkätyölaisyydelle, puhumattakaan yhteiskunnassamme vallitsevasta, itseään ruokkivasta asennoitumisesta työttömyyttä kohtaan. Työtä ei ole, mutta sitä on oltava. Mikäli selviytymisen eteen ei tarvitse tehdä tarpeeksi työtä – mihin automatisaatio olikin johtamassa -, tarvitsee sitä keksiä. Tämä työ ei kuitenkaan ole edes Arendtin hengessä oikeaa työtä, vaan jotakin vielä ovelampaa. Se ei enää merkitse elannon saamista muuten kuin osana porvarillista moraalia, jonka mukaan jokaisen on sinniteltävä vähintään muodon vuoksi ja ne, joille sattuu osakseen ylijäämää saavat sitten erikseen ostaa joutilaisuuden. On tietenkin kohtuutonta luulla, että joutilaisuutta kasvaa puissa tai on olemassa ilman, että se ostetaan.


Erehtyneitä on kuitenkin ollut vähintään mainitsemastani Aristoteleesta lähtien historian sivu ja vielä 1900-luvullakin oli niitä, kuten Arendt, jotka halusivat esittää uudelleen kysymyksen vapaudesta.


Tämä kommentti ei ole ensinkään peräisin koko poliittisen koordinaatiston x-akselilta, ei oikealta eikä vasemmalta, eikä se myöskään haikaile takaisin hegeliaanista kansanhapatusta. Kommentoin vain ihmettelläkseni, kuinka oikeassa Arendt onkaan puhuessaan siitä, että ihmiset ovat unohtaneet, mitä vapaudella voisi tehdä. Yksi käytetyimpiä sanoja näkyy ihmisten toimissa vain hokemana, johon on loputtomasti poikkeuksia. Ihmettelen myös vapaudella tekemisen ja ilmaisen aikaansaamisen osakseen saamaa vihamielisyyttä. Siellä missä kansalaishyveet ovat vapaaehtoisimmillaan ja spontaaneimmillaan, ne tuntuvat saavan osakseen myös eniten ylenkatsetta. Kuten sanottua, Jumala on korvannut poliittisen osallistumisen hyveet ja Jumala on kuollut. Jäljellä on selviytymiskamppailun teeskenteleminen.(kuvassa Caillebotten Les raboteurs de parquet)maanantai 21. huhtikuuta 2008

Väliajalla jalkojen kohinaa

Ei mitään ihmeellistä. Tai ei mitään muuta kuin ihmeellistä. Päivä aurinkoa, ylenmääräistä simanjuontia, koskettavaa musiikkia ja erään ihmisen koskettavien runojen lukemista sekä niistä koitunutta yksinäistä pohdiskelua, joka jatkuu yhä hyvin tervetulleella tavalla. On vaikea sietää ajatusta siitä, että luominen ilman rakkaushuolia on tuskaa. Eilen taisi myös täyttyä kokonainen vuosi tätä lokia. Miten sekin voi nyt tuntua niin nostalgiselta, vaikka oli ylen sietämätöntä aikaa. Tämä on tilanteeseen oikein sopiva hajanainen kommentti. Taustalla pianon laiskoja sointuja.


(kuvassa eräs vanha maalaukseni)

torstai 17. huhtikuuta 2008

Kaksi kuihtumista; runo- ja valokuvatorstai


Kaksi kuihtumista


I

Siivet kuin valkean linnun
jota lämmin ilmavirta kantaa

haihduttaa sen kosteuden
suostuttelee irti sulat, höyhenet
pöllyttää kuivasta rangasta
hennot nivelet, lukkoon palaneet


Kuihtuva liha vaappuu tuulessa
kunnes särkyy tomuksiII

Vanhalla, laholla
Viikatulla pellavalla
Makaa vauva selällään


Torso on jotenkin pehmeä
Rinnan yläosa, pitkä kaula
Odottamattoman kovat
Rintakehässä kaksi reikää
Joista toisesta pistää naru

Kookkaan pään
Silmät avonaiset
Valjun siniharmaat
Tukka ihoon puristunut
Suun autioon monttuun
Näkyy pidemmälle kuin
Tyhjään syvään voi

Huulet rohtuneet pois
Poskiin sormin murretun
Jauhemaisen karmiinin

Hatara korjausyritys
Nenä töin tuskin erottuu
Jähmeä kappale ei käänny
Vihjeeksi kallon muodosta

Jaloissa näkyvät ompeleet
Ja jotakin kuin sientä
Varpaita ei ole
Vain kurotut nahkapussit

Se tahtoo yhä
Tulla otetuksi syliin


***


Sekä runo- että valokuvatorstain 86. haaste käsittelee esteettistä lempilastani, rappion estetiikkaa. Itse merkitsen sen tosin aina ruosteen estetiikaksi. Rappio on liian asenteellista, moralistista ja lineaarista. Ruoste käsittää niin syöpyvän metallin kuin ne kasvit, jotka särkevät betonin ja murtavat rakenteet. Tällä kertaa tekstini liikkuvat ensiolettamalta edellisen ja hieman ikääntynyt (otan kuvia aina, kun saan tallentimen käsiini) valokuva jälkimmäisen alueella. Yllä olevat runo-otteet eivät ole siitä herkullisimmasta, hienovaraisesta päästä. Toinen osa tuntuu aina menettävän muotonsa, ellen salli sen säilyä yhtä proosallisena kuin se kai luonnostaan on. Lievä, poistuva kuume ei antanut armoa värkätä pidempään. Näitä aiheita saisi olla aina aika ajoin enemmänkin.


Uutistiedosta


Luin uutisotsikon, jonka mukaan "Saimaalta löytyi eri asennoissa 51 kuutinpoikasta." Kyse olikin "laskennoissa löytymisestä".

Päässäni on nyt jotakin vialla. Seuraavaksi jatkoin lukemaan Sörnäisten vankilan ympärille rakennettavasta tillimuurista.

Taidan vetäytyä sienimökkiini.


sunnuntai 13. huhtikuuta 2008

Skisma
Geert Wildersin Fitnalle on julkaistu YouTubessa vastaelokuva, Skisma (Schism). Suosittelen molempien katsomista kaikille tämän alueen keskusteluista kiinnostuneille tai niistä mielipiteitä ylläpitäville. Saatavilla näkyy olevan pari versiota Skismasta, joista oletan tämän Raed AlSaeedin yli kuusiminuuttisen olevan se lehdistössäkin uutisoitu lyhytelokuva. Toinen on pidempi, muuteltu ja täydennetty versio, joka tuntuu enemmän länsikriittiseltä elokuvalta kuin elokuvalta Raamatun käyttötavoista. En tiedä onko tekijä sama. Jälkimmäisessä kuvataan myös kristittyjen toisilleen tekemää väkivaltaa. Tässä mielessä ensimmäinen elokuva toimii paremmin vastauksena Wildersin hengentuotteelle. Mieluummin kuitenkin molemmat yhdessä. Tämä alkaa kuulostaa jo siltä kaipailemaltani keskustelulta, vaikka elokuvien yleisöillä ei tahdokaan pysyä keskustelu asiatasolla. Kuten Fitnan kohdalla, viimeiset minuutit ovat myös molemmissa Skismoissa tärkeimpiä. Toivon, että kriitikot lukevat ja ottavat ne todesta molempien puheenvuorojen kohdalla. Toisin kuin jälkimmäinen Skisma-version tekijä, en tosin ajattele, että tällaisten elokuvien julkaiseminen on turhaa. Ne vain täytyy pitää yhteydessään ja nähdä ne vastalauseina uskonnon inspiroimalle väkivallalle, eri uskontojen pyhien kirjoitusten vihamielisille tulkinnoille ja vapaan keskustelun hiljentämiselle väkivallan pelolla. Siinä, missä Hamasin lasten ohjelmat Farfur-hiirestä, Nahoul-mehiläisestä ja Assud-pupusta todistavat tietyn poliittisen Islamin nimissä suoritetusta lasten hyväksikäytöstä ja indoktrinaatiosta, ensimmäinen yllä linkitetyistä elokuvista näyttää vastaavaa ja vaarallista kristittyjen lasten hyväksikäyttöä poliittisiin ja fundamentalistisiin tarkoituksiin.


Euroopan hallitukset voisivat ottaa ohjat käsiinsä ja tehdä aloitteen molempien elokuvien näyttämiseksi televisiossa yhteisellä lähetysajalla.


***

Kiinan suurlähettiläs Fu Ying väitti Lontoossa, että ”länsi” demonisoi Kiinan ja että Tiibetissä ovat vallalla monimutkaisemmat ongelmat kuin mediassa annetaan ymmärtää. Kiinan tarkoitusperät ovat kuulemma pelkkää hyvää sanomaa: ruokaa, asuntoja ja vaatteita. Joten miksi Kiina sitten joutui eväämään YK:n ihmisoikeustarkkailijalta pääsyn alueelle? Ja mihin Kiina tarvitsee territoriaalista valtaa tuon mainitun avun perille toimittaakseen? Suurlähettiläs valitteli, kuinka Kiinan ja ”lännen” tavat nähdä toinen osapuoli ovat ajautumassa erilleen. Tämä kai tarkoittaa, että ”jos sä sanot, että mä oon X, niin ite oot X”.


Nuori kiinalaisnainen oli ihmetellyt suurlähettiläälle, missä Britannian kuulu herrasmieskulttuuri luuraa. Turistit kaikkialla matkustavat löytääkseen toisaalta kotimaansa ja oman elämänpiirinsä piirteitä; uudelleenvaatetettuja nukkeja. Tässä hengessä mennään etsimään jo ennalta arvattuja piirteitä ja petytään, kun luotu fetissi ei paikan päällä toteudukaan. Paikan päällä vahvistettu fetissi on aitouden tae. Todellinen toiseus ja tiedon monimutkaistuminen häiritsee. Kuitenkin toisaalla sen vielä tragedian hengessä hyväksyy – toinen ei ollutkaan, mitä kuvittelin (yleistä ihmisten välisessä kanssakäymisessä). Kotimaassa se johtaa herkästi medikalisointiin ja kriminalisointiin. Pidetään siis epäkohteliaana medikalisoida ulkomailla. Jos tahtoisin eksotisoida, voisi ehdottaa, että kiinalaisnainen etsi varmaankin li’tä (suunnilleen ”hyvä tapa”) ja ”länsi” etsii arvostusta yksilön oikeudelle romuttaa elämänsä, nikertää se amatöörin taidoilla ihan omansanäköiseksi ilman elävästä mallista maalaamisen hyveitä ja paheita. Olen itsekin sitä mieltä, että elämä on jotakin liian arvokasta uhrattavaksi toisten professionalismille ja stylismille. Kuitenkin, jotta todella voitaisiin puhua kansoista ja sitten ihmisistä tällaisten laajojen metaforien tai essentioiden (kuten li tai yksilöllisyys) toteuttajina, joudutaan tekemään paljon karsintatyötä ja hylkäämään paljon vastakkaista todistusaineistoa. Tekeekin mieleni kysyä, miksi puhe ”kulttuurista”, jos sitä tarvitsee olla, ei kykene käsittelemään symmetriaa ja tarinan rakennetta koskevia odottamattomuuksia? Sanassa”kulttuuri” on aina pyrkimys kohti yhtä eheää tarinaa ja sellaista kaiken tiedon summaa, jolla on taipumus pitää itsensä koossa. Pysäytän etenemiseni tähän suuntaan nyt hyvän sään aikana, sillä keskustelu käsitehistorioineen on aivan liian pitkä.


perjantai 11. huhtikuuta 2008

Olympiatuli, aktivismi, muodonmuuttajat ja Laila


Hahhaa! On niin surkuhupaisaa, kuinka Yhdysvallat vastaa kiehuntaan olympiatulen ympärillä kuljettamalla sen varkain toista reittiä. Jos aktivistit ja yleisen Tiibet-tiedostuksen kohottajat riittivät myös olympiakisoille myönteisen yleisön odotusten pettämiseen, paljonko arvellaan olevan jäljellä siitä symboliarvosta ja solidaarisuuden sanomasta, joka tulen kuljettamisella ajatellaan olevan? En voi kuin epäillä, että tässä on Yhdysvallat juuri siinä työssä, jonka saralla se on itseään Bushin hallintokaudella kehittänyt. Ensin havaitaan turvallisuusongelma koskien mitä hyvänsä asiaa ja sitten ajetaan läpi ratkaisu siihen muista arvoista ja itse asiasta piittaamatta, ja etenkin, mikäli sillä keinoin voidaan välttää sitoutuminen avoimeen keskusteluun ja ihmisoikeuksiin. Tärkeintä on, että saadaan ylikokoinen kynttilänsytytin salakuljetettua teknisesti halki määrätyn territorion. (Miten tuli muuten kuljetetaan sammumatta esimerkiksi valtamerten ylityksissä?) Se tästä aiheesta. Olen valmis boikotoimaan olympialaisia, mutta se ei sikäli paljon paina ja on hieman harhaanjohtavaa, että en luultavasti katsoisi niitä muutenkaan.


Tänään muuten alkaa viikonloppu, jonka aikana vaaditaan kaupunkitilan vapauttamista. Talonvaltaajat ovat liikkeellä useammassa maassa ja Suomessakin monessa kaupungissa. Myös Helsingissä. Ihan just alkaa mielenilmaus rautatientorilta ja jatkaa kohti Rajasaaren tiloja, joihin ovat ainakin nettitietojen perusteella tervetulleita kaikki. Tiloissa on viikolla kuvattu amatöörielokuvaa. Taidetta sellaisessa muodossa, jossa sitä soisi tuettavan enemmän. Tänään ovat paikalla luvassa bileet, joskin Kaapelillakin olisi avajaiset. Olen poliittisesti utelias luonne, joten lähden pian jälkijunassa nuuskimaan. Toivottavasti en ole ainoa.


Tuli mieleeni, että aikaisemmin puhuin uskosta muodonmuuttajiin, joka ei ole kadonnut minnekään. Olemme vain laiskoja katsomaan sellaisia toimintapojamme, joita emme voi kohtuudella eksotisoida ja retorisesti etäännyttää itsestämme. Kapitalismissa vaihdetaan hyödykkeitä, tavallisen ihmisen kohdalla alkaen ajan kääntämisestä varsinaisesta aikaansaamisen funktiosta erkaantuneella ”työllä” valuutaksi ja valuutan puolestaan muiksi hyödykkeiksi. Mikäli työskentelevä ihminen ei ehdi ennen kuolemaansa uudelleenkohdistamaan rahaksi kääntämäänsä aikaa, onko hän läpikäynyt muodonmuutoksen rahaksi?


Rakastan antikliimakseja.


Ihmisraha vs. Dracula?


Asiasta vähintään neljänteen. Eksyin kuuntelemaan hieman Laila Kinnusta, jonka musiikista osaan pitää yhä enemmän. On todella sääli, ettei hän päässyt Suomessa levyttämään jazzia, vaikka piti siitä itse. Ylen elävässä arkistossa on tarjolla hauska pieni klippi vuodelta 1961. Laila pääsee jammailemaan Mäyränkolossa Helsingissä. Linkki videoon löytyy tältä sivulta.


(kuvassa Banksyä Betlehemistä)


tiistai 8. huhtikuuta 2008

Kaksi hirvireseptiä

Serafien lepattava parvi tuuttaa taivaallisiin hopeapasuunoihinsa. Valmistin toissapäivänä hirvipataa kauneimmasta näkemästäni palasta vielä jäisenä hieman mustaherukkasorbetin väristä hirven sisäpaistia. En malta olla ruokabloggaamatta (seuraavaksi muotibloggaus...?). Kuvia ei kuitenkaan valitettavasti ole luvassa. Minulla ei ole tähän hätään kameraa. Vieritin pakastimesta kerralla suuremman lohkon lihaa ja eilen kokeilin hirvi-tartiflettea. Molemmat ovat seuraavana päivänä ehkä vielä valmistuspäivääkin parempia. Lisäksi molemmat ovat ruokalajeja, joita kukaan ei kohta enää jaksa syödä, sillä tulee kesä ja jos jokin on tuhdimmasta päästä, niin nämä. Joudun yhä ajelemaan aterioinnin seurauksena kasvaneita karvoja paikoista, jossa niitä ei kuulu olla. Kokkaan yleensä ulkomuistista, tai pikemminkin nenän varassa, joten toivottavasti en tee virheitä luetellessani sinänsä yksinkertaiset raaka-aineet ja prosessin.


Hirvipata (4-5 henkeä)

reilu puoli kiloa hirven paistia

n. pari suurta tai neljä keskikokoista porkkanaa

iso sipuli tai pari keskikokoista

sieniä (itse käytin ½ ensin liottamiani suppilovahveroita ja ½ (pieni rasiallinen) pienikokoisia herkkusieniä)

pieni rasia ruusukaaleja (n. 200g)

1,5 rkl vehnäjauhoja

n. 1 tl rouhittua mustapippuria (tai maun mukaan)

n. 0,5 tl suolaa

n. 2 rkl voita

tölkki Guinnessia (tai muuta tummaa olutta)

vettä


Paloittele liha 2-3cm paloiksi. Mieluummin hieman suuremmiksi suupaloiksi kuin pieniksi. Mieluummin hieman epäsäännöllisiksi paloiksi kuin kuutioiksi. Osa karkean pataruoanviehätystä ja estetiikkaa ovat mielestäni sen sisältämien raaka-aineiden muodot ja hienosäätämätön koko. Joku lisäisi joukkoon vielä pienen määrän sianlihaa, mutta mielestäni se päästää ruokailijan liian vähällä salliessaan joukkoon ylimääräisen vaaleamman maun. Kuori ja paloittele sipulit ja porkkanat; edelliset suurehkoiksi paloiksi ja jälkimmäiset nätistelyn vuoksi pyöreiksi siivuiksi. Ruusukaalitkin voi puolittaa ja sienille tehdä mitä tahtoo niiden koon edellyttämällä tavalla.


Ruskista liha kevyesti pannulla ja siirrä pataan. Ruskista sipuli ja porkkana kevyesti ja siirrä pataan. Lisää pataan sienet. Suppilovahverot toimivat oikein mukavasti ja herkkusienet tuovat haluttaessa pientä lisää. Kaikkein loistavin valinta ovat mielestäni lampaankäävät, jos niitä saa käsiinsä. Kantarellit toimivat oikein hyvin. Suolan ja pippurin voi lisätä tässä vaiheessa. Levitä ja sekoita vehnäjauhot tasaisesti ainesten joukkoon. Lisää maun mukaan 2-3+ dl Guinnessia ja vesi. Itselläni tapaa kulua (itse pataan...) jopa lähemmäs neljää desiä. Mikään muu stout tai tumma olut ei ole toistaiseksi vetänyt vertoja Suomessa ylihinnoitellulle Guinnessille. Olen kokeillut myös tummalla Velkolla. Tuloksena on selvästi makeampi, mutta silti ihan hyvä versio samasta padasta. Lisää vettä ja osa suppilovahveroiden liottamiseen käytetystä vedestä, kunnes padan koostumus on sopiva. Jos tahtoo käyttää esimerkiksi kantarellifondia, sen voi lisätä tässä vaiheessa. Anna padan kiehua miedolla lämmöllä noin tunnin ajan. Lisää halkaistut ruusukaalit (niitä saa yhä) ja keitä vielä n. 5 minuuttia. Ihanteellisesti ruusukaalit ovat juuri ja juuri kypsiä. Pinnalle voi halutessaan ripotella vielä persiljaa.


Tarjoa hyvän vaalean leivän ja virvoittavan salaatin kanssa. Ruokajuomaksi sopii jokin raikas olut tai ruoan hengessä piimä. Tumman valitseminen jo ennestään järeiden makujen kumppaniksi ei jätä ruokailijalle henkireikää.


Hirvi-tartiflette (harvemmalle kuin luulisi)

200-300g hirven paistia

1,2 kg kiinteähköjä perunoita

iso sipuli

1 reblochon

2 valkosipulinkynttä (tämä ruoka ei kaipaa enempää, vaikka olisi entusiasti)

75g voita

2+ rkl crème fraîchea

suolaa

rouhittua mustapippuria


Pese perunat hyvin, keitä ne ja anna jäähtyä.
Älä kuori, sillä kuori antaa ruoalle oman arominsa. Leikkaa perunat sopiviksi, paksuhkoiksi siivuiksi, jotka pysyvät pääsääntöisesti koossa. Vuole hirvi ohuehkoiksi lastuiksi (kuulostaa huonolta elämänohjeelta). Liha oli minulla yön yli marinoitumassa, mutta se ei ole välttämätöntä. Koska tartifletteen käytetään kai yleensä savustettua kinkkua tai pekonia, ’savustin’ nyt ohueksi vuoltua lihaa ripottelemalla sen päälle maltillisesti Lapsang Souchong -teetä. Ensimmäinen yritys tällä saralla toi lihaan miedon savun aromin. Leikkaa sipuli karkeaksi silpuksi.


Kuullota sipuli parahultaisesti voissa. Lisää murskattu valkosipuli ja kuullota (älä käristä) vielä pari minuuttia. Lisää lämpöä. Paista hirven lihaa pannulla siten, että se alkaa ruskistua. Paista perunoita, kunnes ne saavat kultaisen pinnan. Voitele uunivuoka. Lisää siihen perunat, sipuli ja liha. Mausta suolalla ja rouhitulla mustapippurilla. Sekoita hieman.
Halutessaan voi valella vuokaan hieman sopivaa valkoviiniä. Lisää crème fraîche. Levitä/asettele päälle reblochon. Reblochonin voinee pakon edessä korvata jollakin muulla pehmeällä camembertmaisella juustolla tai pehmeällä, haisevalla lehmänmaitojuustolla, jota ei todennäköisesti saa keskivertomarketin juustolaarista. Reblochonin varastamisesta juontuva nimi tulee Wikipedian mukaan 1500-luvulta, jolloin monien maanviljelijöiden lehmien kaikki maito olisi mennyt veroihin, elleivät he olisi käyneet yöllä varkain toisella lypsyllä. Yölypsy tuotti erityisen rasvapitoista ja tukevaa maitoa, jota sitten käytettiin omiin tarpeisiin, mm. tähän juustoon. Paista 220-250 asteessa noin 15-20 minuuttia, kunnes pinta on kauniin kultainen. Tartifletteähän nautitaan after-ski-ruokana, koska se on helppo pitää lämpimänä ja paranee vain odotellessaan. Tämä pätee myös seuraavana päivänä lämmittämiseen.


Tarjoa salaatin kanssa. Tartifleten kanssa on tullut joskus nautittua valkoviiniä, etenkin, jos sitä on käyttänyt jo ruoanlaitossa, mutta tällöin jää tämänkin ruokalajin kanssa kaipaamaan vaaleita oluita. Ne vain tuntuvat istuvan paremmin. Britanniassa oleillessani valitsin mieluiten kevyen alen tai intialaisperäisen Cobran, jota en ole kuitenkaan surukseni löytänyt Suomesta. Tänne ei, valivali, muutenkaan tuoda juuri parhaita suosittuja merkkejä: Iso-Britannia (intialaisperäinen): Cobra; Skotlanti: Belhavenin Best; Puola: Zywiec ja Tyskie; Saksa: Erdinger (nimenomaan se vaalea, suodattamaton vehnäolut). Puolasta tuodaan Alkoonkin tietääkseni vain vahvaa Warkaa. Eli juuri sitä, mitä tapaamani puolalaiset pitivät vain alkoholiprosentin perässä olevien deekujen juomana. Se on kyllä etovan makuista.


Vaikka kirjoitus on jo venähtänyt, täytyy minun tässä samassa yhteydessä ylistää yhtä luultavasti jo useamman vuosisadan jumalaisimmista juustoista: Brillat-Savarinin ja kuulemma myös Napoleonin arvostamaa brandyn oranssia kiekkoa, Époisses de Bourgognia. Kun juustosta lukee esittelyjä, ei juuri koskaan unohdeta mainita Brillat-Savarinin kutsuneen juuri Époisses'ta "juustojen kuninkaaksi". Mies oli kuitenkin puheiltaan niin eeppinen, että ties vaikka olisi kutsunut montaa muutakin vähintään kuninkaaksi. Eräs lukemani esittely väitti, että juusto on niin voimakkaan tuoksuinen, että se on kielletty ranskalaisessa julkisessa liikenteessä. Liekö totta. Suosittelen juustoa sillä ehdolla, että ette osta niitä kaikkia. Suomessa niitä saa oman kokemukseni perusteella ainakin Helsingin ja Lahden kauppahalleista. Vaikuttaisi siltä, että Maun fysiologian voi puolestaan saada täältä sekä englanniksi että ranskaksi. Ainakin jälkimmäisen html-paketissa on mukana myös teoksen hauska kuvitus.

"Pojat, älkää kiusatko ankkoja" -miehistä


HS lainaa Uutislehti 100:n juttua miehestä, joka osoitteli poikia haulikolla Pohjois-Haagassa. Mopon korjaaminen häiritsi hänen kaupunkirauhaansa. Olen tavannut lapsuuskokemuksista johtuen kutsua kaikkia tämän ihmislajin edustajia sukupuolesta riippumatta ”pojat, älkää kiusatko ankkoja” -miehiksi. Heidän kokemansa riesa voi olla aito tai kuviteltu, mutta ei koskaan keskustelulle avoin. Jokaisen lähipiiriin eksyneen aikeet paljastuvat omakotitalon marjapuskista ja kerrostalon sisäpihan nurkan takaa haravan kanssa väijyvälle "pojat, älkää kiusatko ankkoja" -miehelle. Miten näitä syntyy? Ja keitä ovat ne ihmiset, jotka havahtuvat maakuopissaan heti, kun mediahälinä ylittää heidän matalan stimulaatiokynnyksensä ja alkavat lähetellä koulusurmaajien 'tyttöystäville', satunnaisille julkkistanssijoille ja lehden sivuille liian usein eksyneille kansanedustajille tappouhkauksia? Asiaan ei ole luultavasti edes ratkaisua, koska siinä missä toiset tulevat mökkihöperöiksi haja-asutusalueilla, toiset kajahtavat väestöntiheyden paineessa. Ehkä ne ovat samat ihmiset, jotka kajahtaisivat joka tapauksessa ympäristöstä riippumatta. Jokin voima maailmassa varjelkoon minua siltä, että itse muutun vanhemmiten ”pojat, älkää kiusatko ankkoja” –mieheksi.


perjantai 4. huhtikuuta 2008

MPMS

Kärsin luultavasti MPMS-oireista, koska kaikki vinksallaan oleva ärsyttää tavattomasti muutenkin sovittujen ajankohtien ja siisteyden suhteen anaalista ihmistä. Aamulla eräs ystävä myöhästyi sovitusta ajankohdasta, mikä kiristi jo otsasuoniani, vaikkakin hyvin hennosti. Mutta vasta nyt, toisen ystävän luokse siirryttyäni, otsasuoneni komeilevat ilta-auringon paahteessa kuin totalitaarinen arkkitehtuuri. Pintojen pöly ja lattian muruset menevät vielä tavallisen elämän ja paljon poissaolon piikkiin, enkä sinänsä pidä ystävääni patologisen sotkuisena ihmisenä. Selvästi kuitenkin siisteys ja toimivuus ovat hänelle kausittaisten puuskien varassa. Tai sitten sotkuisuuden kaudet vain sattuvat venymään niin, että default-puhtaus pääsee harvoin esiin! Ärrärrär!


Hiiren osoitin hyppii näytöllä itsekseen, eikä ihme, sillä optisen hiiren pohja on tuntemattoman substanssin peitossa. Kirjoitin ja sen päälle asetettu modeemi olivat pudonneet lattialle tietokonepöydän taakse, pöytä itse on pähkinänmuruissa ja cd:t, mukaan lukien minulta lainattu, lojuvat koteloiden ulkopuolella pölyyntymässä, paitsi milloin ne ovat muiden pöydällä lojuvien objektien alla. Ulkoinen kiintolevy makaa kyljellään pöydällä siten, että pöly pääsee kotelon sisään tuuletusaukon kautta. Aikaisemmin itseoikeutettua organisointivaistoani toteuttaessani siistimäni ja järjestämäni kirjahylly alkaa tasaisesti osoittaa merkkejä työn tulosten haihtumisesta taivaan tuuliin. Jääkaapissa itää vanha ruoka hometta muovisessa pakasterasiassa ja foliolla peitettyä mukia en uskaltanut edes avata pienestä reiästä pilkistävän sinisen karvan vuoksi. Luultavasti kyseessä ei ole yksi Muppeteista. Jääkaapin ovenkahva demonstroi kuivuneen salaatinlehden hentoa vihreää, kolmannes hankitusta ruoasta pilaantuu kaappiin ja kahvipaketti ammottaa avonaisena siten, että tuotteen aromit pakenevat. Vedenkeittimeen on jäänyt vanhaa vettä. Ilman kantta jääneen hampurilaismallin hengessä todettakoon kuitenkin, että tiskejä on tavallista vähemmän ja aikaisemmin kroonisesti vinoon asettunut kaihdin on suoristettu.


Korjasin, mitä säällisesti saatoin. Taidan istahtaa hetkeksi meditoimaan.


(kuvassa Frantisek Kupkan Le Commencement de la vie ou Les Nénuphars)


torstai 3. huhtikuuta 2008

Pesäero Kanervasta käytyyn keskusteluun


Olin varma, että uutinen Kanervan eroamisesta oli aprillipila. Väite, ettei enää riitä, että ministeri hoitaa työnsä hyvin mikäli hän on julkisen huutelun perusteella yksityishenkilönä ”epäkelpo” on todella käsittämätön ja demokratian kannalta ongelmallinen. Onko asia tarkoitus ymmärtää niin, että kansanedustajan persoonan jo vaaleissa saama luottamus ei riitä, vaan käytöksen soveliaisuuden sanelevat poliittisten ja henkilökohtaisten vastustajien ennakkoluulot tai jokin ennalta saneltu moraalinen dogma? Tämä on viimeisen päälle uutta arvokonservatismia, jossa eettinen keskustelu halutaan sulkea ulos moniarvoisen demokratian piiristä.


Kanerva valittiin JO eduskuntaan sellaisena henkilönä kuin hän kokonaisuudessaan on. Hänen persoonansa nauttii jo ennestään luottamusta. Tämä vaikuttaa unohtuneen niiltä, jotka vetosivat ”neuvostoaikaan” ikään kuin vastauksena niille, jotka kehottivat kunnioittamaan ministerin yksityisyydensuojaa. Ainakin sen jälkeen, kun jutusta on jo uutisoitu ja ahdistelu jatkuu työskentelyä vaikeuttaen päivästä toiseen. Painotettiin viran ulkopuolisten asioiden merkitystä poliitikon luottamukselle aivan kuin ne eivät olisi jo ennestään osa edestajien valintaprosessia. Mikäli toisten ehdokkaita (ja Kanerva ei ollut omani) saa ryhtyä arvopohjalta erottamaan, saanko vaatia, että ensialkuun kaikki avioliittoinstituutiota tukevat poistuvat hallintoelimistä?


Yksi valittelemanikaltainen kommentaattori on julkaistusta artikkelista toiseen ollut mediakulttuurin professori Mikko Leinonen perustelemattomine syytöksineen tiedostamattomasta miesten välisestä homososiaalisesta veljenpelistä. Vrt. myös HS. Poliittinen eliitti muka puolustaa toilaillutta jäsentään. Pah. Huonossa keskustelussa mopojensa hallinnan menettäneitä liehittelevä populistinen showbisnes nieli Kanervan heti, kun hänen imagoonsa alkoi kertyä orgaanista ainesta, ravintoarvon vähäisyydestä piittaamatta, ja paskansi suurimman osan nielemästään materiaalista sulattamatta tien poskeen.


Stubb on varmasti hyvä valinta Kanervan seuraajaksi, mutta se ei tee puoluejohdon lipevästä päätöksestä yhtään parempaa. Kokoomuksen johto on kai tehnyt sitten selväksi sen, minkä (ja millaisia lehtiä lukevan) osan ’kansaa’ se segmentoi potentiaalisiksi äänestäjikseen. Valitun edustajan luottamuksen kyseenalaistaminen ei selvästikään vaadi keskustelua, vaan ainoastaan tarpeeksi iimou-kohinaa. Asialla ovat varmaankin samat ihmiset, jotka osaavat nimetä useampia narsisteja ja psykopaatteja ja puhuvat rutiininomaisesti tunneälystä, millä tavataan tarkoittaa, että koko maailman tulee toimia heidän sensitiivisyyksiensä mukaisesti, mutta he eivät itse ole velvollisia samaan harkintaan toisten suhteen. En puolla ahdistelua, mutta siitä keskustelussa ei olekaan ollut kyse. Ainakaan en törmännyt suurempaan haluun ymmärtää tilannetta asianosaisten (siis vain ja ainoastaan Kanervan ja Tukiaisen) keskinäisestä näkökulmasta. Minusta on kyseenalaista pitäisikö ”kansan tahdon” olla päättäjille laki, mikäli keskustelu muistuttaa noitavainoja ja yksittäisten klikkien moraliteetteeja saarnaavaa hysteriaa oikeudellisten näkökulmien painottamisen sijaan. Olen nähdystä keskustelusta yhtä hyvilläni kuin perinteisestä vasemmistoagitaatiosta ja akatemian suojista harjoitettavasta strategisesta aktivismista.


En osaa suositella edes korvatulppia.