keskiviikko 29. lokakuuta 2008

Onnistunut kampanja demokratian epäonnistumisena

Tämä on tärkeää. Minun täytyy soimata itseäni, sillä tekeydyin heti kirjoitushiljaisuuden rikuttua tavalliseksi tahvoksi. Väitin:

"Otan Vihreiden vaalivoiton Helsingissä tyytyväisenä vastaan. Menestyksekäs kampanja, joka ei joutunut kärsimään vertaansa vailla olevasta demokraattisesta avoimuudesta."

Erehdyin liittymään kuoroon, joka päivittelee vaalikampanjoiden onnistumista tai epäonnistumista.

Jos minulta kysytään (mitä teeskentelyä: kukaan ei ole edes kysynyt), politiikassa ei saa olla kysymys "kampanjoinnista", eli oman asian käärimisestä näyttäv
ään pakettiin tai suorastaan myymisestä muille.

On erehdys ajatella, että demokraattisessa politiikassa on kyse pyrkimyksestä saada paljon ääniä. Äänestäminen liittyy ehdokkaan pätevyyden arvioimiseen ja arvioitavaksi tarjoutumiseen; äänet ovat sivutuote, tai jotakin, joka merkitsee demokraattisen prosessin päättymistä. Kampanjoinnista puhuminen kuulostaa siltä, että äänet ovat se päämäärä, johon sarjalla operaatioita pyritään. Demokratialle edullinen tieto nautitaan kuitenkin suoraan kasvualustaltaan ja korkeintaan tuoretiskiltä. Se on parhaimmillaan, kun äänestäjä kerää sen itse ja kun sen myös jatkokäsittelee itse. Koska kaikki eivät voi tai välitä mennä metsään, täytyy auttavaa tietoa olla saatavilla myös vähemmällä vaivalla. Tämän tiedon arvon takaavat logistiikan ja säilytyksen menetelmät, eli hyvä journalistinen etiikka, julkiset ja ilmaiset kirjastot ja niin edelleen. Hyvälle tiedolle on vastaista on myynnin edistäminen. Demokraattisesti valittu edustaja liittyy omaan valitsemiseensa ikäänkuin puolivahingossa: omaa myöntymystään ja toisten aktiivisuutta.


Jokaisen onnistuneen kampanjan yhteydessä on kysyttävä itseltä olivatko äänet ansaittuja, harkittuja ja poliittisille ansioille perustuvia, vai oliko poliitikko tai puolue vain hyvä kauppamies. Jälkimmäisen esiintyvyys lasketaan kokonaisuudessaan hyväksi demokratian epäonnistumista kohti.

Suomen lähihistorian pohjat on tehnyt SDP tämän vuoden puolella. Meriitti tämäkin. Edes Kansallinen Kokoomus ei ole yltänyt samaan markkinoinnin poliittiseen autonomiaan, vaikka kampanjarahoitusta on palanut merkittävästi sosiaalidemokraatteja enemmän.

Minun on yhä vaikea uskoa, että SDP:n "kasvojenkohotuksen" todella suorastaan rummutettiin olevan edellä kuvaamani asennoitusmistavan vastakohta. "Kasvojenkohotuksesta" puhuttiin keväällä täysin häpeilemättä SDP:n "etsiessä äänestäjiään". Näkyvin nuorta naispuheenjohtajaa puoltava argumentti oli tarjota äänestäjille mediaseksikäs samaistumiskohde. Eli aivan tosissaan ja julkisesti päätettiin, että mikäli tahdotaan lisää ääniä, täytyy vedota itse asiasta ja poliittisesta ohjelmasta mitään tietämättömiin ja siitä kiinnostumattomiin poliittisiin uunoihin. Kätevää: äänestää voi nyt ilman politiikan sotkemista tapahtumaan. Uusi SDP oli SDP ilman poliittista asiaa ja siten oletetusti kiinnostavampi niille, joille politiikka oli vastenmielistä. Poliittisella asialla ei siis ole Urpilaisen valinnan kanssa paljoakaan tekemistä (mikäli voin yhä luottaa siihen, että tietoa välitettiin hyvän journalistisen etiikan periaattein), ellei SDP sitten puoluekokouksessaan tehnyt päätöstä profiloitua kosmetologipuolueeksi; onhan nimittäin eläkeläisilläkin omansa.

Kuka sitäpaitsi voi pitää vanhojen setien pin-up -logiikkaa noudattaen esille teippaamaa nuorta naispuheenjohtajaa minkäänlaisena saavutuksena naisliikkeelle? Jotakin paukutusta sieltäkin (jos olemme joukko, täältäkin) kuului.

Syy ei ole Urpilaisen, mutta populistien kanssa ratsastava saa sietää myös hevosvarkaalle ennen muinoin varatun kohtelun.(kuvassa Degas: Tanssija)Tum podem extulit horridulum


Miksi ihminen kirjoittaa? Ymmärrän vielä toistaiseksi lukemista ja toisaalta välitöntä, reaktiivista kantansa selväksi tekemistä, kirjeenvaihtoa, kiihkeitä väittelyitä, yrityksiä vaikuttaa järkeilyllä toisten kantoihin - ennen kuin kukaan ehtii puuttumaan muotoseikkoihin - ja itseä koskettavien muotojen ja tarinoiden kertomista, mutta miksi ihminen tahtoo kirjoittaa mitään muuta ja vielä kaiken päälle tärkeilevästi paneutua kielen ohimeneviin muoteihin? Eikä vain omiin muoteihinsa, vaan pitää huolta myös toisten muodinmukaisuudesta? Ihminen löytää keinonsa asettaa toiset muodin mukaiseen arvojärjestykseen. Stratifikaation julmuutta teini-iän muotitietoisuudesta kypsään kykyyn syrjiä. Tämä kommentti on jokin vaihe viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanutta epäluuloa kielen tuomaa vapautta kohtaan. Katselen lievästi masentuneena sitä, millaisen surkuhupaisan riitin ihmiset saavat päivittäin aikaan parhaastakin tarjotusta tilaisuudesta jaettuun vapauteen. Samalla osaan kerrassaan erinomaisesti osallistua toisten epämuodikkuuden ylenkatsomiseen. Samalla olen oppinut muilta keinot tunnistaa koska ylenkatsoa ja koska kiittää omaa kirjoitustani, muodin puutteesta ja siinä onnistumisesta.


Keskustelu, joka ei ole perverssiä on syvästi epäilyttävää.


maanantai 27. lokakuuta 2008

Äänennopeudesta


Emeritusprofessori Tuomo Martikainen toteaa oikeistopopulismin lyöneen itsensä läpi näissä kunnallisvaaleissa. Martikainen on hieman myöhässä. Paitsi, että puheessa "protestivaaleista" on menneiden vuosikymmenten kaiku, äänennopeus ei riitä, mikäli tahdotaan tunnistaa poliittisten liikkeiden kehitysprosesseja. Kansanäänestys kertoo muuttuneista asenteista ja argumentointitavoista vasta suhteellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun jokin poliittinen ajattelutapa on alkanut tehdä itseään tykö ihmisten parissa.


Oikeistopopulismi teki Suomessa läpimurron jo vuosia sitten. Kuntavaalitulos taas heijastelee tapahtunutta muutosta jälkikäteen ja kuvastaa viime vuosikymmeninä Keski-Euroopassa suosiotaan kasvattaneiden maahanmuutto- ja kansallispopulististen argumentointitapojen kypsymistä osana Suomen poliittista kulttuuria. On kummallista pitää vaalituloksia sinänsä todisteena uusista trendeistä. Kun on päästy tähän vaiheeseen, kansalaisyhteiskunnassa on kuohunut jo pitkään.


Tämä on aika hyvä syy suunnata enemmän huomiota kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen ja lakata pitämästä muodollisia poliittisia järjestelmiä poliittisen muutoksen mittana.


En usko Soinin edes vielä edustavan sitä uutta populismia, joka tekee itseään tykö ja joka kumpuaa yhteiseen käyttöön Pan-Euroopasta, kuten kovin moni romanttinen visio ulossulkevasta yhteiskunnasta. Soini voi vielä hyvinkin edustaa jonkinlaista hyvinvointivaltioajattelua, jonka ulossulkevuus perustuu sosiaalipoliittiselle argumentaatiolle. Kuitenkin Soinin puolueen pohjamudissa möyrii uudenlainen poliittinen estetiikka. Kyse ei maahanmuuttaja-asioissa ole enää vain yhteisten asioiden hoitamisen ja hoitamatta jättämisen reaalipolitiikasta, vaan mieluummin identiteettipolitiikasta ja oikeudesta identiteettiin; sellaisesta, joka tuntuu usein seuraavan kulttuurisuutta koskevaa poliittista puhetta.


Identiteettipolitiikka ei ole nirsoa välittämälleen poliittiselle sanomalle, eikä se palvele vain globaalien, postkolonialististen syrjäytyjien voimautumista, vaikka sen kohdalla voidaankin puhua uuden poliittisen vasemmiston poliittisesta keksinnöstä. Se on mille tahansa poliittiselle altavastaajajoukolle tehokas organisoitumistapa, joka ei edellytä antautumista keskusteluun. Perusteeksi riittää käytävän keskustelun ehtojen väittäminen itsessään korruptoituneiksi, epäherkiksi ja "vieraan" hegemonisen ideologian tahraamiksi. Perusteeksi riittää se, että poliittisesti "toisen", altavastaajan, identiteetti on liian heikko keskustellakseen tasavertaisesti vastineekseen kuvitellun hegemonian kanssa. Oikeastaan en ole varma tulisiko puhua pikemminkin estetiikasta vai psykologiasta.


Otan Vihreiden vaalivoiton Helsingissä tyytyväisenä vastaan. Menestyksekäs kampanja, joka ei joutunut kärsimään vertaansa vailla olevasta demokraattisesta avoimuudesta. Tästä tahtoisin nähdä eurooppalaisen yhteiskunnan muutoksen kumpuavan. Ääneni meni oikeaan osoitteeseen ja katselin ilolla, kun lähes koko kourallinen ehdokkaita, joiden välillä aapailin pääsi läpi.


Syksyn käsittämätön kiire alkaa tämäisen viikon jälkeen hieman hellittää, niin luulen.